Meie kestlikkuse eesmärgid aastani 2025

Keskkonnahoid

Teeme uuendusi keskkonna säästmise nimel 

 • > 60% taastuvenergiat 
 • 65% vähem kasvuhoonegaaside heitmeid meie enda tehastest (80% aastaks 2040) võrreldes 2015 aasta tasemega 
 • 30% vähem kasvuhoonegaaside heitmeid kogu väärtusahelast väljaspool meie tehaseid (75% aastaks 2040) võrreldes 2015 aasta tasemega  
 • 30% väiksem energia- ja veetarbimine võrreldes 2015 aasta tasemega 
 • 50% vähem toidujäätmeid võrreldes 2016 aasta tasemega 

Kestlik tooraine ja pakend

Pakume kestlikust toormest valmistatud tooteid

 • Töötajate õigused tagatud kogu väärtusahelas
 • Võtmetoormed toodetud tõendatult kestlikult
 • Edendame säästvat põllumajandust ja kalapüüki
 • 100% pakenditest ringlusse võetavad
 • 75% pakenditest toodetud kas taaskasutatud või taastuvate toormete baasil
 • 50% plastpakenditest toodetud kas taaskasutatud või taastuvate toormete baasil

Toitumine ja heaolu

Teeme tervisliku elu lihtsamaks 

 • Tervislikku elustiili toetavate toodete osakaalu kahekordistamine võrreldes 2015 aasta tasemega 
 • 15% vähem soola ja suhkrut võrreldes 2015 aasta tasemega 
 • Innustame harrastama tervislikke eluviise  

Turvalised tooted

Panustame 100% tooteohutusse 

 • 100% tehastest vastab Orkla Toiduohutuse Standardi kõrgeimale tasemele 
 • 100% tarnijate toiduohutusele vastavus on hinnatud ja kinnitatud 
 • Kõigi toodete ohutus on jätkuvalt tagatud 

Inimestest ja ühiskonnast hoolimine

Oleme see muutus, mida soovime näha 

 • Jätkuv kestlikkusele pühendumine  
 • 100% vastavus Orkla inimõiguste poliitikale 
 • Tervislikud töökohad, 0 vigastust 
 • Kõigi tasandite juhtivatel positsioonidel võrdselt nii mehi kui naisi 
 • Väärikas ning teineteist austav töökultuur