TUUL1398_wider-scaled-aspect-ratio-16-9

Mis on sinu kirg?

Orkla Eesti annab tööd ligi 600 inimesele. Oma kolleegides hindame julgust, usaldusväärsust ja võimet inspireerida. Peame oluliseks huvitavat ja arendavat tööd ning ettevõtte head sisekliimat. Väärtustame koostööd ja elukestvat õpet, koheldes töötajaid alati võrdselt ja ausalt. Orkla Eesti töökultuuris on tugevalt tunda sama kirge ja pühendumist, millega Põltsamaal ja Kalevis sajandeid tagasi tootmist alustati. Me usume, et ärgitades oma töötajates õpihimu ja pakkudes neile head keskkonda enese arendamiseks, suudame me paremini kohaneda ka maailmas aset leidvate muutuste ja tarbijate ootustega. Orkla rahvusvaheline mõõde pakub rohkesti võimalusi arenguks kohalikult tasandil ärisuundade-vahelise koostöö ja parimate praktikate jagamise kaudu.

Rahvusvahelised tööpakkumised