Kestlikkus

Soovime olla vastutustundlikud ning anda oma osa globaalsete tervise- ja keskkonnaalaste väljakutsete lahendamiseks. Teeme seda läbi tervislikumate toodete arendamise, toidujäätmete ja kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise, ringmajanduse põhimõtteid toetavate toodete lansseerimise ning läbi vastutustundlike äritavade edendamise terves väärtusahelas. Oma valitud fookussuundade abil panustame ÜRO kestliku arengu eesmärkide saavutamisesse.

Landscape_8-aspect-ratio-16-9

Kestlikkuse aruanne 2021