florin-aspect-ratio-16-9

Kestlikkus

Orkla Eesti on osa suurest rahvusvahelisest Orkla kontsernist. Kestlik mõtteviis kumab läbi igast meie tegevusest.
Soovime olla vastutustundlikud ning anda oma osa globaalsete tervise- ja keskkonnaalaste väljakutsete lahendamiseks. Teeme seda läbi tervislikumate toodete arendamise, toidujäätmete ja kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise, ringmajanduse põhimõtteid toetavate toodete lansseerimise ning läbi vastutustundlike äritavade edendamise terves väärtusahelas.
Oma valitud fookussuundade abil panustame ÜRO kestliku arengu eesmärkide nr 2, 3, 5, 8, 12, 13, 14, 15 ja 17 saavutamisesse.

Fookuses

Meie jätkusuutlikkuse strateegia keskendub sellele, kuidas täita inimeste vajadusi viies peamises valdkonnas selgete ja läbimõeldud tegevustega äriliselt edukalt, samaaegselt keskkonnasäästlikult majandades.

Landscape_8-aspect-ratio-16-9

Kestlikkuse aruanne 2022

Loe lisaks Orkla grupi kodulehelt

Orkla raporteerib äriüksuste konsolideeritud tulemusi grupi tasandil mitmele poole. Nende tulemuste sees on ka Orkla Eesti panus.
Lisaks on Orklal koostatud mitmeid juhendmaterjale, mis on kõigile grupi liikmetele, sealhulgas Orkla Eestile otsekohalduvad.
Tutvu Orkla grupi raporteerimiste ning kestlikkusega haakuvate juhendmaterjalidega Orkla grupi kodulehel.