Kasva koos meiega

Orklas õpid sa pidevalt - erinevate brändide, inimeste, turgude, väärtusahela, koolituste ja mõtteviiside kaudu. Sa arendad järjepidevalt oma oskusi ja kasutad neid, andes oma osa Orkla brändide ja ettevõtete arengusse ning muutes seeläbi ka maailma.

Ole õpihimuline

Orklas ei ole keegi meist lõplikult valmis. Õpime ja kasvame iga päev siin samas – ettevõtte sees. Erinevate brändide, rahvusvaheliste turgude ja kogu väärtusahelaga seotud töökohad annavad võimaluse liikuda ühest rollist teise. Meie erialased koolitused pakuvad rohkelt õppimisvõimalusi. Meie visiooniga juhid on inspireerivad ja motiveerivad. Ent veelgi tähtsam on meie avatud, enesetäiendust soodustav ettevõttekultuur ning julge ettevõtlusvaim, mis iseloomustab meie töötajaid, kogu ettevõtet ja kõike, mida teeme. Orkla muutub kiiresti ning koos ettevõttega muutume ka meie.

Leia mõttekaaslasi

Usume, et parimaid tulemusi saavutame üksteist tööalaselt toetades, üheskoos töötades, üksteist inspireerides ja mõttekaaslasi leides. Ükskõik millises riigis me töötame, olgu tootmisliinil, kontoris või mujal, oleme ühtne kogukond, toetame üksteist ja jagame ideid. Meid hinnatakse nendena, kes me oleme. Austame üksteist ja leiame sõpru, tehes vastutustundlikult koostööd eri riikides ja ametialadel. Meil on koos hea ja lahe töötada.

Mõtle globaalselt, tegutse lokaalselt

Oleme rahvusvaheline ettevõte, mille juured toetuvad kohalikule kultuurile. Laiendades oma tegevust Euroopas ja mujal, oleme tervitanud Orkla peres uusi armastatud kohalikke brände, tootmiskohti ja inimesi. Rahvusvahelise toiduainete ja esmatarbekaupade tootjana arendame uhkusega kohalikke brände. Meie töötajad teavad, kuidas vastata kohaliku tarbija ootustele. Jagame parimaid kogemusi ärisuundade vahel üle maailma. Tänu professionaalsele uudishimule suudame näha suurt pilti, kogu globaalset väärtusahelat ning samal ajal pidada silmas oma kohalikke tarbijaid ja kliente.

Armasta südamest

Põltsamaa. Kalev. Taffel. Felix. Laima. Sellised uued ja vanad kohalikud brändid on osa meist, tuttavad igapäevakaaslased, värav jätkusuutlikumasse maailma. Meil on hea meel, et oleme mitme põlvkonna vältel leidnud tee miljonite inimeste kodudesse ja südamesse. Pühendumus ja ambitsioon hoiavad meid värskena ning annavad meile konkurentide ees edumaa. Me kõik tunneme vastutust panustada Orkla ja meie brändide edu püsimisse.