Landscape_21-aspect-ratio-16-9

SBTi kinnitas Orkla nullheite eesmärgid

Ühena maailma esimestest ettevõtetest on Orkla saanud teaduspõhiste eesmärkide algatuse SBTi (Science Based Targets) heakskiidu 2045. aastaks seatud eesmärgile jõuda selleks aastanumbriks kasvuhoonegaaside nullheiteni.

SBTi nullheite standard (Corporate Net-Zero Standard) on maailma esimene ettevõtete nullheite eesmärkide määramiseks loodud teaduspõhine standard, milles sisalduvad juhised, tingimused ja soovitused tagavad nii eesmärkide teaduspõhisuse kui vastavuse globaalse soojenemise 1,5°C piiresse jäämisega.

Toidu- ja teiste esmatarbekaupade tootjana saab Orkla arendada eelkõige võimekust pakkuda kestlikke tooteid. Pingutame iga päev, et meie toodete koostis, toiteväärtus, pakend ning tootmisprotsessid oleksid vastavuses ÜRO säästva arengu vastutustundliku tarbimise ja tootmise eesmärgiga.

Aastaks 2030 plaanib Orkla vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid poole võrra ning nullheiteni jõutakse aastaks 2045.

„Oleme uhked, et meie olulised eesmärgid said sellise väärika heakskiidu. Pühendume jätkusuutlikule arengule ning kestlikkus on meie äriplaanide, otsustusprotsesside ja igapäevaste tegevuste lahutamatu osa. Aastaks 2045 seatud eesmärgi saavutame eelkõige edendades koostöös oma tarnijatega kestlikku tootmist, suurendades taimsete toodete osakaalu, vähendades toidujäätmeid ning panustades energiatõhusatesse lahendustesse,“ sõnas Orkla grupi keskkonna, tervise ja ohutuse valdkonna asejuht Inger Johanne Eikeland.