Kvaliteet ja tootearendus

Orkla Eestis on terve rida töökohti, kus on hästi hakkama saamiseks vajalik toiduainete tehnoloogia alane kõrgharidus. Sellised spetsialistid töötavad meil peamiselt kahes üksuses: kvaliteedi- ja tootearenduse osakonnas.

Orkla Eesti kvaliteediosakond vastutab toodete ohutuse ja kvaliteedi eest ning hoolitseb samuti selle eest, et kõik toiduohutusega seonduv oleks korrektselt dokumenteeritud. Lisaks tegeleb osakond ettevõtte töötajate hügieeni- ja tehnoloogiaalase juhendamise ning koolitamisega. Siin seistakse hea ka tootmistehnoloogia alalhoidmise ja arendamise eest ning abistab teisi osakondi, eelkõige tootmist, tootlikkuse ja efektiivsuse kasvatamisel.

Tootearendusosakonnas arendatakse aga välja uute toodete retseptid. Seal on töö suureks osaks erinevate kombinatsioonide testimine nii arenduslaboris kui ka tootmise seadmetel. Tootearendaja töö on väga loov ja mitmekülgne. Tema põhiülesanne on erinevate retseptide koostamine, proovipartiide maitsmine, parendamine, maitsmine, parendamine jne. kuni saavutatakse oodatud tulemus. Esialgne testimine toimub arenduslaboris. Kui saavutatakse oodatud maitsetulemus, siis katsetatakse uut retsepti ja tehnoloogiat tootmises suuremahuliselt. Meie tootearendajad on julged võtma vastu uusi väljakutseid ning katsetama ka kõige utoopilisemaid ideid.

Kuna meie tooteportfell on väga rikkalik, siis igav juba ei hakka. Peame olema kursis aktuaalsete trendidega ning vastama klientide kõrgetele ootustele oma tooteid pidevalt edasi arendades. Meie tööd mitmekesistab ka tihe koostöö teiste Orkla kontserni ettevõtetega. Peale selle, et erinevates rahvusvahelistes arendusprojektides osalemine arendab ja inspireerib, soodustab see ka tootmismahtude kasvu.

Uusi tooteid arendades peame tundma kehtivat seadusandlust ning lähtuma meie kontserni poolt nõutud kõrgetest kvaliteedinõuetest. Orkla Eesti tootearendajate tööd on ikka ja jälle väga kõrgelt hinnatud – oleme mitmeid kordi olnud pärjatud Eesti Parima Toiduaine tiitliga.