Tugiüksused

Orkla Eesti sujuvaks toimimiseks on meil terve hulk „taustajõude“, mis pakuvad igapäevast tuge ettevõtte põhivaldkondadele ning aitavad jõuda seatud sihtideni.

Personaliosakond

Orkla Eesti personaliosakond toetab kogu ettevõtte äriliste eesmärkide saavutamist, aidates leida, hoida ja arendada inimesi. Meie töö on kantud mõttest, et oleksime tööandjana tuntud ja hinnatud ning meie juurde soovitakse tööle tulla.

Personaliosakonna säravad, toimekad ja arengule ning arendamisele panustavad personalipartnerid toetavad igati kolleege. Töötajate andmed hoiavad korras täpsed ja tööõiguses hästi orienteeruvad personalispetsialistid. Meie tiimi kuuluvad ka sekretärid ja büroojuht, kes tegelevad külalistega, tagavad meile kontoritööks vajalikud töövahendid ning korraldavad põnevaid ettevõtte üritusi. Meie osakond asub kahes kohas nii Kalevi kui Põltsamaa tehase juures asuvas kontoris.

IT-osakond

Orkla Eesti IT-osakond tegutseb selle nimel, et kõiki ettevõttes kasutusel olevaid nutikaid lahendusi turvaliselt töös hoida, omavahel siduda ja aina paremaks muuta. Meie IT-meeskond on ideedele vastuvõtlik ja uuendustele avatud.

IT-juhi kõrval töötab kaks spetsialisti, kellest üks tegeleb peamiselt tootmises kasutatavate IT-lahendustega, teine aga eelkõige kontorit puudutavate töökohtade ja rakendustega. Kuna tiim on väike, siis peavad kõik mingil määral ka paljude muude teemadega tegelema. Lisaks toetab meid hulk häid välispartnereid. Osakonna iseseisvaid ja sõbralikke töötajaid seob ühine huvi kiirelt areneva IT-maailma ja uute tehnoloogiate vastu. Meie jaoks on oluline efektiivsus – me ei soovi teha tühja tööd ega näha ka teisi seda tegemas – kui sama asja saab teha lihtsamini ja paremini, siis me püüame leida viisi, kuidas seda teha. Nii jääb rohkem aega oluliste ja edasiviivate asjade jaoks.

Kommunikatsiooniosakond

Kommunikatsiooniosakonna peamiseks eesmärgiks on kommunikatsiooni korraldamine ettevõttes sees ja sellest väljaspoole lähtuvalt ettevõtte eesmärkidest. Tegutseme järjepidevalt selles suunas, et ühest küljest luua ja arendada kahepoolsed häid suhteid ettevõtte ja avalikkuse vahel ning teisalt tagada meie töötajatele piisava informatsiooni olemasolu ettevõtte ja selle tegemiste kohta.

Hoiame ja kasvatame meie armastatud kohalike brändide ja toodete mainet siinsete tarbijate seas, samuti tutvustame teisi Orkla tooteid meie turul. Aitame suurendada Orkla Eesti kui tööandja tuntust ning positiivse kuvandi loomist sellele. Sisekommunikatsiooni abil tõstame töötajate meie-tunnet ja loome ning täiustame organisatsioonikultuuri.

Finantsosakond

Finantsosakonna moodustavad kolm allüksust – raamatupidamine, IT ning ärianalüüs. Siin hoolitsetakse selle eest, et kõik ettevõtte ostuarved saaksid korrektse konteeringu ja kinnituse ning oleksid tähtaegselt tasutud. Suure osa raamatupidajate tööst moodustab palgaarvestus, mis peab vastama seadustele ja olema samuti korrektne. Me tegeleme igapäevaselt panga laekumiste ja maksete tegemisega. Ja esitame mitmesuguseid aruandeid erinevatele osapooltele.

Täpsus ja tähtaegadest kinni pidamine on meie töös väga olulised. Meie osakonna pearaamatupidaja, finantsist ja raamatupidajad hoolitsevad ühtse ja optimistliku tiimina selle eest, et  ettevõtte finantsnäitajad oleksid korrektsed ja kõik andmed kajastatud õigesti ja õiglaselt.

Ärianalüüsiosakonna tegevusvaldkonnad on Kalevi ja Põltsamaa tehastes toodetavate toodete omahindade arvutamine ja analüüsimine, ettevõtte eelarve protsessi juhtimine, erinevate äri, finants ja müügiga seotud raportite koostamine nii ettevõttesiseseks kasutamiseks kui peakontorile, aruandlus- ja analüüsilahenduse QlikView töö tagamine ja arendamine,  iScala toe pakkumine.

Oleme osa suurest ja sõbralikust Orkla perest ja pingutame iga päev ühise eesmärgi nimel – et meie ettevõtte tulemused aina paraneksid ning meie ettevõte oleks jätkuvalt julge, inspireeriv ja usaldusväärne. Finantsosakonna uks on alati lahti – kui on küsimusi, siis leiame neile alati lahenduse.