ÜRO kestliku arengu eesmärgid

Ülemaailmsed kestlikkusealased väljakutsed nõuavad ühiseid jõupingutusi nii äridelt, tööstustelt kui valitsusasutustelt. Orkla soovib anda ÜRO kestliku arengu ülemaailmsete eesmärkide saavutamisesse oma osa.

Orkla 2025 aasta kestlikkuse strateegias on töö jaotanud viide põhilisse valdkonda: toitumine ja heaolu, turvalised tooted, kestlikud toorained ja pakend, keskkonnahoid ja inimestest ning ühiskonnast hoolimine. Alloleval joonisel on punaste raamikeste kaudu näha, millistesse ülemaailmsetesse säästva arengu eesmärkidesse me neile teemadele keskendudes panustame.

sd_goalds