Loomade heaolu

Loomade heaolu läheb meile korda ning meil on eraldi juhised tagamaks seda nii enne loomade tootlikku elu, selle ajal, kui ka pärast seda Meie eesmärk on, et hiljemalt aastast 2025 on kõik meie loomsed toormed selle poliitikaga vastavuses.

Orkla Loomade heaolu poliitika fundamentaalseks osaks on rahvusvaheliselt tunnustatud Viis Looma Vabaduse põhimõtet: vabadus mitte tunda nälga ega janu, vabadus mitte tunda ebamugavust, vabadus olla vaba valust, vigastustest ja haigustest, vabadus käituda liigile omaselt, vabadus mitte tunda hirmu ega (kroonilist) ärevust.

Soovime, et loomade vabadusi austataks meie väärtusahela igas geograafilises punktis. Meie Loomade heaolu poliitika eesmärgiks on loomade heaolu osas teadlikkuse suurendamine, meie tarnijatele suuniste pakkumine ning vastutustundlikumate äripraktikate edendamine.

Meie loomade heaolu juhised kehtivad kõigile loomsetele toormetele kõigis geograafilistes piirkondades, kus me tegutseme. Samuti ka spetsiifilised standardid kõigile suuremate kategooriate toormetüüpidele, sealhulgas veiseliha, sealiha, piimatooted ja munad. Parasjagu on käsil eraldi standardite väljatöötamine linnulihale (sh kanad ja kalkunid).

Juhendmaterjalid