Turvalised tooted

Peamised eesmärgid aastani 2025

  • 100% tehastest vastab Orkla Toiduohutuse Standardi kõrgeimale tasemele​
  • 100% tarnijate toiduohutusele vastavus on hinnatud ja kinnitatud
  • Kõigi toodete ohutus on jätkuvalt tagatud
  • Orkla pingutused toiduohutuse valdkonnas panustavad ÜRO kestliku arengu eesmärkide nr 2, 12 ja 17 saavutamisesse.