Orkla metsaraadamise vastane poliitika

Orkla on pühendunud vihmametsade ja teiste kõrge kaitseväärtusega looduslike metsade säilitamisele. Meie eesmärk on tagada, et meie poolt kasutatud põllumajandussaadused ja pakendid oleksid toodetud kestlikult, põhjustamata metsade raadamist.

Orkla metsaraadamise vastane poliitika seab toormete tootmisele kindlad nõuded. See hõlmab vihmametsade maha raiumise keeldu, turbaalade kasvatamise keeldu, tule kasutamise keeldu maa puhastamise meetodina ning kohustust austada põlisrahvaste ning kohalike kogukondade õiguseid ja huvisid. Hindamaks, milliseid metsi säilitada, tuleb arvestada nii mitmekesisuse kui süsiniku sidumisega.

Eriti aktiivselt oleme pühendunud palmiõli, kakao, soja, papi ja paberi tootmisega seotud metsade raadamise riski vähendamisesse.

Orkla on allkirjastanud New Yorgi Metsade Deklaratsiooni ning me raporteerime oma töö tulemusi läbi CDP Forest keskkonna.

Loe rohkem