Orkla tarnijate haldus

Orklas kasutusel olev tarnijate haldamise süsteem tagab meile vajalikud tööriistad ja juhised riskianalüüside läbiviimiseks ning toormete, pakendite ja valmistoodete tarnijate hindamiseks ja kinnitamiseks.

Kasutame tarnijate hindamiseks nii enesehindamise küsimustikke kui kohapealset auditeerimist. Auditeid viivad läbi meie enda vastava põhjaliku koolituse saanud audiitorid. Lisaks audiitorite koolitamisele viib Orkla tsentreaalne toiduohutuse osakond läbi koolitusi ka Orkla toiduohutussüsteemi kohta.

Aina kasvav üleilmne probleem on toidu võltsimine. Selle suhteliselt uue riskiga edukalt toime tulemiseks on toiduvõltsimine Orkla Toiduohutuse Standardisse eraldi teemana sisse viidud.

Orkla ettevõttena on meil kohustus viia kõigile meie tehastesse saabuvatele toormetele läbi riskihindamine. Selle töö hõlbustamiseks on Orklal iga toormekategooria jaoks olemas vajalike tööriistadega riskihindamise mudel.

Tarnija tegevusjuhend