Sertifitseeritud kakao

Kakao on meie šokolaaditoodete võtmetooraine. Tagamaks, et kasutame kestlikult kasvatatud kakaod, teeme koostööd organisatsiooniga Rainforest Alliance.

Kakaol on keeruline ning mitmetest lülidest koosnev väärtusahel. Ligi 70% kogu maailma kakaost toodavad Lääne-Aafrika pisikesed kakaofarmid. Enne šokolaaditehasesse jõudmist liigub kakao Ghana, Elevandiluuranniku või muu riigi farmeritelt kakaod töötlevatesse tehastesse kas Aafrikas või Euroopas.

Lääne-Aafrika, eriti Elevandiluuranniku kakaotööstuses on mitmeid tõsiseid valukohti. Nende hulgas on vaesus, madal tootlikkus, inimõiguste rikkumised ning looduskeskkonna halvenemine. Kui üleilmne šokolaaditarbimine on aastate jooksul kasvanud, siis kakao tootmine on väikese saagikuse, põllumajandusalaste teadmiste vähesuse, kahjurite ja haiguste tõttu languses. Tõsised teemad nagu lapstööjõud, metsade raadamine ning pinnaste vaesumine tulenevad vaesusest, madalatest hindadest, ebapiisavast taristust ja nõrkadest järelvalvesüsteemidest.

Oleme pühendunud lapstööjõu vähendamisele ning kakaofarmerite sissetulekuvõimaluste ning elutingimuste parandamisele kaasa aitamisele. Sertifitseerimisel on selles fundamentaalne roll.

Rainforest Alliance sertifikaadil (eelnevalt UTZ) on kakaotööstusele terviklik lähenemine. Sertifitseeritud farmerid ja nende kooperatiivid peavad vastama rangetele nõudmistele inimõiguste, töötingimuste ja keskkonna osas, sealhulgas ka metsade raadamise vältimine. Sertifitseerimisega tegelemine aitab parendada põllumajanduslikke praktikaid ning tagada kakaofarmeritele paremad tingimused. Rainforest Alliance omab ka häid protsesse nõuetest kinnipidamise jälgimiseks. Orkla Eesti kaubamärgiga toodetes on kasutusel vaid sertifitseeritud kakao.

Soovime edaspidi juurutada paremaid jälgitavuse protseduure. Need annavad raadamisvabade väärtusahelate ja farmerite õiglase kohtlemise osas suurema kindlustunde. Suutes jälitada kakaod tagasi kooperatiivini, saame kakao füüsilisest väärtusahelast parema üldpildi.