Jätkusuutlik tooraine

Meie jaoks on oluline kasutada maiustuste valmistamisel tooraineid, mille tootmisel on silmas peetud nii inimeste, loomade kui ka keskkonna huve. Seetõttu teeme oma toormetarnijatega tihedat koostööd, et tegeleda sotsiaalsete ja keskkonnaalaste väljakutsetega.

Meie jätkusuutlikkuse lubadus

Pakume kestlikust toorainest valmistatud tooteid.

Kalevi pakenditel on nüüd globaalne kestlikkuse sümbol – roheline konn.

Kalevi kakaod sisalduvatel toodetel vahetub 2021. aasta jooksul senine UTZ märgis „Rainforest Alliance sertifitseeritud“ märgise vastu. Märgisel on kujutatud puukonna, mis sümboliseerib tervet ja tasakaalus looduskeskkonda. Konnaga märgis võimaldab tarbijatel ära tunda ja valida tooteid, mis aitavad kaasa inimeste ja meie planeedi parema tuleviku tagamisele.

Uue märgise kasutuselevõtt tuleneb kahe organisatsiooni, UTZ ja Rainforest Alliance, ühinemisest aastal 2018. UTZ oli 2002. aastal asutatud kestliku kohvi- ja kakaokasvatamise programm ja märgis, mille nimi tulenes maiade keelsest sõnaühendist Utz Kapeh (hea kohv). Rainforest Alliance on 70 riigis tegutsev mittetulunduslik organisatsioon, mis tegutseb metsade kaitse, põllumeeste õiglase sissetuleku, inimõiguste tagamise ja kliimamuutuste vähendamise nimel. Ühinemisega koondati seni eraldi tegutsenud jõud ja pandi paika märgistamise ja kaubamärkide poliitika aastaks 2020 ja edasiseks, et astuda kestlikkuse eesmärkide suunas veelgi pikemate ja kiiremate sammudega.

Rainforest Alliance sertifikaadile üleminekul on suurem tähendus kui vaid märgise väljavahetamine, sest Rainforest Alliance tegevused kestliku kakaokasvatamise tagamisel on senistest UTZ programmidest märgatavalt ambitsioonikamad. Uus märgis jõuab Kalevi toodete pakenditele järk-järgult, protsess, millega loodame käesoleva aastaga lõpule jõuda.

Orkla Eesti jaoks on uue märgisega ühinemine oluline verstapost kestlikkuse strateegia eesmärkide saavutamisel. Kalevi toodete valmistamisel kasutame juba alates 2017. aastast ainult UTZ  sertifitseeritud kakaod. Iga-aastane rahvusvahelise audiitorfirma poolt läbiviidav audit tagab, et kakao arvestus ja kogu meie tarneahela toimimine vastab UTZ, edaspidi Rainforest Alliance, standardile.

Rainforest Alliance’i märgis tähendab, et toode või selle määratletud koostisosa on kasvatatud põllumajanduslikus tootmises, mis on sertifitseeritud vastavalt Rainforest Alliance’i säästva põllumajanduse standardile ja / või UTZ käitumisjuhendile. Sertifikaadi saavad põllumehed, kelle tootmismeetodid  toetavad kolme kestlikkuse alustala: sotsiaalset, majanduslikku ja keskkonnaalast.

 

Märgise saamiseks kvalifitseerumise nõuded

Orkla Eestis Kalevi toodetes kasutatav kakao, mis kuulub põllumajandustoodete kategooriasse, on 100% UTZ ning järk-järgult Rainforest Alliance sertifitseeritud. Rainforest Alliance’i märgis meie toodetel tähendab, et kakao on kasvatatud põllumajanduslikus tootmises, mis on sertifitseeritud vastavalt Rainforest Alliance’i säästva põllumajanduse standardile ja / või UTZ käitumisjuhendile.

Toodete märgistamise nõuded määravad kaks peamist tegurit: a) kas toode on valmistatud ühest või mitmest koostisainest ja b) kui palju teatud koostisainest on Rainforest Alliance’i sertifitseeritud (RAC). Mitme koostisainega toote puhul peaks vähemalt üks nendest olema määratletud kui peamine koostisaine ning vastama Rainforest Alliance’i sertifitseerimise nõuetele.

 

Rainforest Alliance ja kakao

Rainforest Alliance’i teedrajav kakaosertifikaatide programm on maailma suurim algatus kestlikuma kakaokasvatuse edendamiseks. Rainforest Alliance pakub kogu Aafrika, Ladina-Ameerika ja Kagu-Aasia kakaotootjatele vahendeid ja stiimuleid kestlikumaks talupidamiseks. Kakaostrateegia peamised prioriteedid on kindlus, jagatud vastutus, tarneahela läbipaistvus ning kasumlikkus ja vastupidavus.

Rainforest Alliance’i sertifitseeritud farme auditeeritakse igal aastal rangete keskkonnaalaste, sotsiaalsete ja majanduslike kriteeriumide alusel, mis kaitsevad bioloogilist mitmekesisust ning soodustavad töötajate ja kohalike kogukondade austamise kultuuri. Rainforest Alliance’i säästva põllumajanduse standard nõuab kakaokasvatajatelt varjupuude kaitsmist, kohalike liikide istutamist, eluslooduse koridoride hooldamist ja loodusvarade säästmist. Samuti vahetatakse keelatud pestitsiidide kasutamine välja bioloogiliste ja looduslike alternatiivide vastu. Rainforest Alliance’i koolituse kaudu õpivad põllumehed ka kliimamuutuste mõjudega kohanemist.

Sõltumatud uuringud näitavad, et Rainforest Alliance’i koolitused toovad kaasa saagikuse ja sissetulekute kasvu ning lisaks palju muid pikaajalisi hüvesid kakaost sõltuvatele põllumajandustootjatele, peredele ja kogukondadele

 

Rainforest Alliance’i sertifitseerimisprogramm – mis see on

Rainforest Alliance on rahvusvaheline mittetulunduslik organisatsioon, mille eesmärk on muuta seda, kuidas toimub tootmine, kuidas kasutatakse tootmiseks ressursse ja kuidas tooteid tarbitakse kogu maailmas. „Positiivse tarbimise“ kui uue normaalsuse saavutamiseks tehakse koostööd põllumeeste, metsanduskogukondade, ettevõtete ja tarbijatega. Organisatsioon tegutseb 70 riigis.

Rainforest Alliance’i märgis soodustab ühistegevust inimeste ja looduse hüvanguks. See võimendab ja tugevdab vastutustundlike valikute kasulikke mõjusid alates farmidest ja metsadest kuni supermarketi kassani. Märgis võimaldab tarbijatel ära tunda ja valida tooteid, mis aitavad kaasa inimeste ja planeedi parema tuleviku tagamisele.

Pärast UTZ (globaalne kestliku kohvi- ja kakaokasvatamise programm) ja Rainforest Alliance’i ühinemist 2018. aastal loodi uus sertifitseerimise märgis ning pandi paika märgistamise ja kaubamärkide poliitika aastaks 2020 ja edasiseks tulevikuks.

Märgis tähendab, et sertifitseeritud toode või selle koostisosa on toodetud meetoditel, mis toetavad kolme jätkusuutlikkuse alustala: sotsiaalset, majanduslikku ja keskkonnaalast. Sõltumatud kolmanda osapoole audiitorid – mis on kriitilised kõigi sertifitseerimisprogrammide usaldusväärsuse seisukohalt – hindavad põllumajandustootjaid enne sertifikaatide väljastamist või uuendamist kõigi kolme valdkonna nõuete suhtes.

 

Märgisest – miks just konn?

Konnad on loomad, keda teadlased nimetavad bioindikaatoriteks – see tähendab, et hea tervisega konnapopulatsioon viitab tervislikule keskkonnale (see kehtib ka vastupidi). Rainforest Alliance valis enam kui kolmkümmend aastat tagasi oma maskotiks punasesilmse puukonna. Seda särasilmset kahepaikset leidub tavaliselt neotroopikates, kus organisatsiooni asutajad alustasid esmakordselt tööd troopiliste vihmametsade kaitsmisel. Sellest ajast alates on konna märgisest saanud jätkusuutlikkuse rahvusvaheline sümbol.

 

Rainforest Alliance standardid keskenduvad neljale teemale

Metsad: Need ökoloogilised jõujaamad on iga Maa elusolendi ellujäämise seisukohalt kriitilise tähtsusega. Koolitus- ja sertifitseerimisprogrammid, mis propageerivad parimaid tavasid metsade kaitsmisel, takistades põllumaa laienemist metsadesse; puude, mulla ja veeteede tervise edendamine; ja põlismetsade kaitsmine.

Kliima: Seisvad metsad on võimas kliima tasakaalustaja. Sertifitseerimisprogrammid edendavad vastutustundlikke maa majandamise meetodeid, mis suurendavad süsiniku ladustamist, vältides samal ajal metsade raiet ning sellest tulenevat kasvuhoonegaaside eritumist . Põllumajanduse koolitus- ja sertifitseerimisprogrammides sisalduvad kliimaga seotud nutikad lahendused aitavad põllumeestel suurendada vastupidavust põudadele, üleujutustele ja erosioonile.

Inimõigused: Sertifitseerimine edendab maainimeste õigusi. Kuigi ükski sertifitseerimisprogramm ei garanteeri inimõiguste rikkumiste täielikku kadumist, pakuvad Rainforest Alliance standard- ja kindlustussüsteemid kindlaid strateegiaid laste töö, sunniviisilise töö, halbade töötingimuste, madalate palkade, soolise ebavõrdsuse ja põlisrahvaste maaõiguste rikkumise hindamiseks ja käsitlemiseks. Sõltumatud uuringud näitavad, et sertifitseeritud farmide töötajatel on tõenäoliselt paremad töötingimused, isikukaitsevahendid ja töökaitse.

Elatusallikad: Rainforest Alliance lähenemine põhineb arusaamal, et ökosüsteemi tervis ja maapiirkondade majanduslik stabiilsus on vastastikkuses seoses. Väikepõllumeeste ja metsakogukondade jätkusuutlike toimetulekuvõimaluste parandamine on kõige tõhusam viis maainimeste vaesusest väljatoomiseks ning sertifitseerimine on toonud mõõdetavat rahalist kasu põllumajandustootjatele ja metsakogukondadele kogu maailmas.

 

Sertifitseeritud kakao

Kakao on šokolaadi peamine ja olulisim tooraine. Kakaopuud kasvavad vaid kitsal maa-alal mõlemal pool ekvaatorit sellistes riikides, mille elanikud seisavad igapäevaselt silmitsi keeruliste majanduslike ja sotsiaalsete oludega. Just seetõttu peame väga tähtsaks panustamist jätkusuutlikku ja vastutustundlikku kakaokasvatusse ning selle läbi kakaofarmerite töö- ja elamistingimuste parandamisse.

2014. aastal liitus Kalev maailma juhtiva vastutustundlikku ja jätkusuutlikku kohvi-, tee- ning kakaokasvatust toetava programmiga UTZ Certified. 2017. aastast on kogu Kalevi šokolaadi tootmiseks vajaminev kakao sertifitseeritud ja kõik meie šokolaaditooted omavad õigust kanda UTZ Certified märki. See märk tootel näitab, et ettevõte toetab vastutustundlikku kakaokasvatust.

 

Sertifitseeritud palmiõli

Teatud kommisortide ja küpsiste valmistamiseks kasutatakse toorainena palmiõli baasil toodetud rasvasegusid ja seda peamiselt tehnoloogilistel põhjustel. Palmiõli saadakse õlipalmi Areacacae Elaeis viljast. Õlipalmide kasuks räägib fakt, et need annavad 10 korda rohkem saaki hektari kohta kui ükski teine õlitaim, mistõttu on nende kasvatamiseks vaja kordades vähem põllumaad. Samuti on õlipalmide kasvatamine kümnete tuhandete Kagu-Aasia piirkonna inimeste põhiline elatusallikas. Paraku on õlipalmide istanduste rajamiseks aastate jooksul raiutud vastutustundetult maha sealseid vihmametsi, põhjustades kahju loodusele.

Alternatiiviks tavalisele palmiõlile on sertifitseeritud tooraine, mis pärineb sertifitseeritud istandustest ja on toodetud vastutustundlikult. Alates 2018. aastast ostame Kalevi tehases valmivate maiustuste tarvis ainult jätkusuutlikku sertifitseeritud palmiõli sisaldavaid taimseid rasvu. Ettevõte omab RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) sertifikaati. Palun jälgige meie tegevusi ja sertifikaati RSPO kodulehelt https://www.rspo.org/members/3713
Paralleelselt tegeleb meie tootearendusosakond ka palmiõli sisaldavatele taimsetele rasvadele tehnoloogiliselt ja ka muudes aspektides sobivate alternatiivide otsimisega.