Inimestest ja ühiskonnast hoolimine

Peamised eesmärgid aastani 2025

  • Jätkuv kestlikkusele pühendumine
  • 100% vastavus Orkla inimõiguste poliitikale
  • Tervislikud töökohad, null vigastust
  • Kõigi tasandite juhtivatel positsioonidel võrdselt nii mehi kui naisi
  • Väärikas ning teineteist austav töökultuur

Meie töö huvipoolte dialoogi, kogukonna kaasamise ja säästva tarbimise edendamisega toetab ÜRO kestliku arengu eesmärke number 12 ja 17.

Püüdlused edendada häid töökohti, rõhuasetusega mitmekesisusel ja kaasamisel, turvalisel töökeskkonnal ja töötajate õiguste austamisel toetavad ÜRO kestliku arengu eesmärke number 5 ja 8.