Keskkonnahoid

Peamised eesmärgid aastani 2025

  • 60% taastuvenergiat
  • 65% vähem kasvuhoonegaaside heitmeid meie enda tehastest (80% aastaks 2040) võrreldes 2015 aasta tasemega
  • 30% vähem kasvuhoonegaaside heitmeid kogu väärtusahelast väljaspool meie tehaseid (75% aastaks 2040) võrreldes 2015 aasta tasemega ​
  • 30% väiksem energia- ja veetarbimine võrreldes 2015 aasta tasemega
  • 50% vähem toidujäätmeid võrreldes 2016 aasta tasemega

Orkla pingutused keskkonnahoiu valdkonnas panustavad ÜRO kestliku arengu eesmärkidesse nr 12, 13, 14, 15 ja 17.