Keskkonnahoid

Globaalsete kliimamuutuste vastu võitlemine on kollektiivne sotsiaalne vastutus. Tahame võtta endale osa sellest vastutusest ja töötada aktiivselt selle nimel, et vähendada oma süsiniku jalajälge keskkonnale igas väärtusahela osas.

Meie jätkusuutlikkuse lubadus

Teeme uuendusi keskkonna säästmise nimel.

Peame oma igapäevategevustes silmas keskkonnahoidu:

  • Tootmises tekkivad paberi- ja papijäägid lähevad taaskasutusse, eraldi kogume kilejäätmeid, ohtlikke kemikaale, elektriseadmeid ja olmejäätmeid – kõiki neid käideldatkse vastavalt jäätmeseadusele.
  • Kalevi tehasel on ringlusveesüsteem, mis laseb vett säästlikult tarbida. Samuti on tehasel oma heitvee puhastussüsteem. Ka Põltsamaa tehases on käimas mitmed vee taaskasutuse projektid.
  • Meie jaoks on tähtis ka meie tehasekomplekside ning territooriumide korrashoid ning ohutus. Vajalikud alad on piiratud aiaga, teed on hooldatud ja haljastus korrastatud. Tootmishooned on tähistatud ja liikumisteed varustatud vastavate viitadega, territooriumid on pimedal ajal valgustatud.
  • Üle 60 protsendi Kalevi tehase territooriumi, tootmishoone ja ladude valgustusest on täna juba leedvalgustus, mis on oluliselt energiasäästlikum ja esimesel viiel aastal praktiliselt hooldusvaba. Lisaks tõusis tänu sellele valgustugevus, mis parendas meie töötajate töökeskkonda.
  • Põltsamaa tehases on samuti algust tehtud valgustite vahetusega ja juba ligi pool tehasest töötab leedvalgustusega, mille energiakulu on kolm korda väiksem. Uued intelligentsed leedvalgustid jälgivad ruumi valgust: kui päike paistab, siis vähendatakse automaatselt laevalgustite võimsust.
  • Põltsamaa tehasesse paigaldatud uus ventilatsioonisüsteem kasutab ligi 80% väljuvast soojusest tagasi tehase kütteks või tarbevee soojendamiseks. Ka on energiakulu üle 80% väiksem.
  • Tähelepanelikult jälgime seda, et väljaspool tööaega oleksid seadmed ja valgustus välja lülitatud, vältimaks ebavajalikku energiakulu.
  • Igal aastal investeerime suuri summasid uutesse tootmisseadmetesse, mille hankimisel on üheks oluliseks kriteeriumiks ka energiatõhusus.
  • 2014. aastal vahetas ettevõte oma senised sõiduautod välja keskkonnasõbralike hübriidautode vastu. Nende valimise kasuks rääkis märgatav kokkuhoid kütusekuludelt, hooliv suhtumine ümbritsevasse keskkonda ja oma töötajatesse. Hübriidse autopargi kütusekulu on 20 protsenti varasemast väiksem ning need paiskavad keskkonda oluliselt vähem süsihappegaasi. Otsuse tegemisel ei olnud vähem tähtis ka autosid kasutavate töötajate turvalisus – hübriidautode turva-ja mugavusvarustuse tase on varasemast oluliselt parem.