Kestlik tooraine ja pakend

Peamised eesmärgid aastani 2025

  • Töötajate õigused tagatud kogu väärtusahelas
  • Võtmetoormed toodetud tõendatult kestlikult
  • Edendame säästvat põllumajandust ja kalapüüki
  • 100% pakenditest ringlusse võetavad
  • 75% pakenditest toodetud kas taaskasutatud või taastuvate toormete baasil
  • 50% plastpakenditest toodetud kas taaskasutatud või taastuvate toormete baasil

Meie töö toormete ja pakendite kestlikkuse tagamisel aitab kaasa ÜRO kestliku arengu eesmärkidele number 2, 8, 13, 14, 15 ja 17.