Orkla Eesti digitaliseerimise teekaart valmis EAS-i toetuse abil

Digitaliseerimise teekaardi projekti raames valmis Orkla Eesti digidiagnostika lõppraport. Raportisse koondatud analüüsi eesmärk oli välja selgitada Orkla Eesti peamised vajadused digitaliseerimise valdkonnas ning koostada ettevõtte digitaalse arengu visioon ja tegevuskava.

12.11.2021

Analüüs  keskendus Orkla  Eesti väärtusahela  põhiprotsessidele ning protsesside omavahelistele seostele. Samuti olemasolevale digitaalsele inforuumile ja andmete liikumisele selles. Analüüsi käigus  otsiti võimalusi protsesside  parendamiseks, nende efektiivsemaks muutmiseks ning väärtusahela innovatsiooniks. Lisaks tööprotsesside analüüsile, pakub raport lahendusi Orkla Eesti klientide ja toodangu lõpptarbijate kliendikogemuse parendamiseks ja üldisemalt äri arendamiseks.

Digitaliseerimise teekaardi projektil oli kaks peamist eesmärki: koguda faktidel põhinevaid tõendeid ettevõtte olemasoleva olukorra kohta ning tuvastada võimalusi uute tehnoloogiate ja digitaalsete lahenduste kasutuselevõtmiseks ja koostada digitaliseerimise tegevuskava äriprotsesside ümberkujundamiseks, et saavutada nii sisemise efektiivsuse kasvu kui ka täiendavat lisandväärtust.

Projekti tulemusena valmis analüüsidokument, milles kirjeldatakse põhiprotsessides parendamist vajavad valdkonnad, tehakse ettepanekuid parendustegevusteks nii protsesside muutmiseks kui ka uute digitaalsete lahenduste kasutuselevõtmiseks kui koostatakse digitaliseerimise visioon ja tegevuskava.

Orkla Eesti digitaliseerimise teekaardi koostamise partner oli Columbus AS ja projekti läbiviimist toetas EAS.