Orkla Eesti kuulub mainekamate suurettevõtete hulka

Kantar Emori suurettevõtete maineuuringu põhjal oli Orkla Eesti (Kalev ja Põltsamaa Felix) suurettevõtete maineuuringus 2018. aastal kõrgel kolmandal kohal. Orkla Eestist eespool olid vaid Swedbank ja Tallink Grupp.

09.04.2019

„Mainekuse pingerea tipus olevatele ettevõtetele on jätkuvalt iseloomulik, et nad on suhteliselt ühtlaselt kõrgelt hinnatud erinevate ühiskonnakihtide poolt, mitte ei ole populaarsed vaid kitsamalt mõne vanuserühma muu sotsiaal-demograafilise näitaja põhiselt,“ selgitas Männaste.

Kantar Emori iga-aastases Eesti suurettevõtete tuntuse ja maine uuringus reastati suurettevõtted kahe näitaja – üldise hoiaku ning tugevusindeksi – ühendindeksi alusel.

Üldine positiivne suhtumine annab suurema panuse mainesse eeskätt kaubanduse ja toiduainetööstuse ettevõtete puhul, suured tööstusettevõtted kalduvad maines pigem toetuma tugevuskuvandile. Valdkonniti võrreldes püsib keskmine maineindeks kõrgeim toiduainetööstusel, järgneb kaubandus.

Kantar Emori korraldatud Eesti suurettevõtete tuntuse ja maine uuring toimus 18. korda. Uuringu eesmärk on reastada erinevate valdkondade suurettevõtted üldise mainekuse alusel, tegemist ei ole brändide edetabeli koostamisega.

Uuringus osales 2018. aasta novembris 1089 Eesti elanikku vanuses 15–74 aastat. Uuringusse lülitati eelmise aasta (2017. a) uuringu põhjal tuntumad ettevõtted Äripäeva Käibe TOP 500 esimese 170 ettevõtte hulgast, kokku 80 suurettevõtet.