Orkla toetab ÜRO seatud eesmärke kliima soojenemise pidurdamiseks

Orkla toetab ÜRO ülemaailmset 1,5°C kampaaniat („Business Ambition for 1.5°C: Our Only Future“), mille eesmärk on ärgitada ettevõtjaid ja tootjaid leidma jätkusuutlikke lahendusi võitlemiseks kliima soojenemise vastu

02.12.2019

Koos paljude rahvusvaheliste ettevõtetega toetab Orkla ÜRO üleskutset seada ambitsioonikaid kliima-eesmärke enne iga-aastast ÜRO kliimamuutuste konverentsi, mis toimub Madridis 2.-13. detsembrini.

Rahvusvahelise Orkla grupi presidendi ja tegevjuhi Jaan Ivar Semlitschi sõnul tuleb kliimamuutustega seotud probleemidele kiiresti lahendused leida. Seetõttu on Orkla seadnud teaduspõhised eesmärgid, et takistada kliima soojenemist ja tõkestada globaalset temperatuuri tõusu üle 1,5 kraadi.

Orkla on võtnud eesmärgiks vähendada kasvuhoonegaaside emissiooni 2025. aastaks 63% ja 2040. aastaks 77%.

„Ettevõtted mängivad jätkusuutlike eesmärkide saavutamisel üliolulist rolli. Seetõttu on inspireeriv näha nii paljusid ettevõtteid julgelt oma ambitsioone suurendamas. Orkla on üks paljudest juhtivatest ettevõtetest, kus tõestatakse, et vastavad kliimaeesmärgid on võimalikud. Orkla on siin teistele eeskujuks olnud, ” ütles ÜRO tegevust toetava ühenduse Global Compact Norra esindaja, Kim Gabrielli.

Orkla tegevused kliima-eesmärkide saavutamiseks:

  • kõik Orkla ettevõtted ja tehased töötavad sihikindlalt, et vähendada energia- ja veetarbimist, optimeerida ressursside kasutamist ja vähendada toidujäätmeid;
  • lihatoodete asendamine taimsete alternatiividega ja muude jätkusuutlike toodete väljatöötamine on Orklas olulisel kohal;
  • Orkla on viimase viie aasta jooksul vähendanud kasvuhoonegaaside emissiooni 54%. See vähenemine on esitatud absoluutarvudes, st neid pole käibe suurenemise tõttu kohandatud;
  • Orkla kasutab Euroopas ainult taastuvat elektrienergiat. Meie hüdroelektrijaamades Hydro Power toodetakse viis korda rohkem taastuvelektrit kui seda ettevõttes ära kasutatakse.
  • Orkla võtab vastutuse ka oma väärtusahela kliimamõjude eest, seades muuhulgas eesmärke toorainete tootmisele – siin on eesmärgiks vähendada kasvuhoonegaaside kaudseid heitkoguseid 2025. aastaks umbes 30% ja 2040. aastaks 77%.