Orkla on üks parimaid kliimamuutuse vastu võitlevaid ettevõtteid

Äritegevuse kestlikkust hindava investorite loodud rahvusvahelise organisatsiooni CDP hinnangul on Orkla üks parimaid kliimamuutuse vastu võitlevaid börsiettevõtteid. Viimase viie aastaga* on Orkla oma kasvuhoonegaaside heidet vähendanud rohkem kui poole võrra.

05.02.2020

Aastal 2019 edastasid 8400 maailma suurimatest ettevõtetest CDPle andmed oma kliima-alaste eesmärkide täitmise kohta. Reitinguga A- kuulub Orkla ettevõtete pingerea tippu. See tähendab, et ettevõte on kliimariskidega tegelemisel initsiatiivi haaranud ja rakendanud parimaid tavasid.

„Meil on kõrgeima hinde üle väga hea meel, reiting annab indu seniseid jõupingutusi jätkata. Kliimamuutusest tulenevatele probleemidele lahenduste leidmine on kiireloomuline ülesanne. Seepärast on Orkla seadnud endale teaduspõhised kliimamuutusega võitlemise eesmärgid ja võtab vastutuse oma osa eest jõupingutustes vältida temperatuuri rohkem kui 1,5-kraadist kogutõusu,“ ütles Orkla keskkonna, töötervishoiu ja -ohutuse valdkonna vanemasepresident Inger Johanne Eikeland.

Orkla on CDPle aru andnud juba aastast 2008. See on ettevõttel aidanud seada järjest ambitsioonikamaid eesmärke ja oma kliimastrateegiat pidevalt vastavalt välistele nõuetele ja ootustele edasi arendada.

Orkla ettevõtted tegutsevad 1,5 kraadi eesmärgi nimel

Viimase viie aastaga on Orkla vähendanud oma kasvuhoonegaaside heidet poole võrra ja seadnud endale teaduspõhised kliimaeesmärgid. Koos paljude teiste rahvusvaheliste ettevõtetega toetab ka Orkla ÜRO ettevõtluskokkulepet „Business Ambition for 1.5°C: Our Only Future“. Programmi eesmärgiks on motiveerida ettevõtteid tõhustama kliimameetmeid ja seadma teaduspõhiseid sihte, mis oleksid kooskõlas eesmärgiga vältida temperatuuri kogutõusu rohkem kui 1,5 °C .

CDP

Aastal 2019 avaldasid CDPle andmed oma kliima-alaste eesmärkide täitmise kohta 8400 maailma suurematest ettevõtetest, mis on 20% rohkem kui eelmisel aastal. Hinde A/A- sai 530 ettevõtet üle maailma. CDP tähtsustab oma hinnangu andmisel ettevõtte suutlikkust vähendada süsinikuheidet, seada asjakohaseid eesmärke ja jälgida nende täitmist.

 

_______________

*2014 –2018